The Happiness Factory Blog

maandag 14 februari 2011

Je hebt alles...behalve een gelukkig gevoel.

Veel van mijn klanten (coachees zoals we dat in coach-termen zo mooi uitdrukken) komen naar mij met een specifieke vraag of een specifiek doel voor ogen. Ze willen dus duidelijk iets in hun leven aanpakken, veranderen, of verwezenlijken.

Wat nu als je geen nood hebt aan zulke veranderingen, en je jezelf toch niet helemaal lekker in je vel voelt?
Wat als je alles in je leven hebt - zowel materieel als mentaal - om gelukkig te zijn, en je om een of andere reden toch geen gelukzalig gevoel hebt?
Wat als je - zelfs na meerdere reflecties - geen enkel verbeterpuntje kan vinden in je leven, en je toch een licht depressief gevoel hebt?

Op quasi alle elementen van je leven, kun je wel op een of andere wijze invloed uitoefenen. Door die invloed ben je in staat om het stuur van je eigen leven zelf in de hand te nemen, en zelf resoluut voor je weg naar geluk te kiezen.
Slechts in heel uitzonderlijke gevallen, kan het gebeuren dat je echt beïnvloed wordt door externe factoren, die volledig buiten je bereik liggen, en negatief inwerken op je gevoel.
Een voorbeeldje van zo'n factor is het effect van laagfrequente geluidsgolven.
We weten allemaal dat er heel wat gesproken wordt over de mogelijke schadelijke effecten van hoogfrequente straling. Zo is de wetenschap er nog steeds niet uit of de straling van een GSM (wat typisch 900MHz of 1800MHz is) schadelijk is voor het menselijk lichaam op lange termijn. Naast die straling van GSM's en GSM-masten, zijn er nog een hele hoop andere stralingsbronnen: Bluetooth apparaten, WiFi stations, ... Allemaal hoogfrequente golven die permanent in de lucht zweven.
Helemaal aan het andere uiterste van dit spectrum, zitten de laagfrequente golven. We spreken over laagfrequent geluid, als het geluid een frequentie heeft tussen 4 en 100Hz. Net zoals de hoogfrequente broertjes, zijn deze laagfrequente trillingen voor een mens onhoorbaar.
Het is echter wel zo dat we op een bepaalde manier zulke lage trillingen kunnen voelen. Onze huid en onze organen zijn hier gevoelig aan, en zo herkennen we die trilling.

Net zoals bij de hoogfrequente straling, leeft de vraag of zulk laagfrequent geluid schadelijk is voor het menselijk lichaam of niet.
Zo heeft de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) een richtlijn uitgebracht ivm laagfrequent geluid. Daarin kunnen we het volgende lezen:

De reacties op laagfrequent geluid kunnen van psychologische, gedragsmatige en somatische aard zijn. Psychologische effecten zijn naast hinder bijvoorbeeld depressie, frustratie en irritatie. Voorbeelden van gedrag als reactie op laagfrequent geluid zijn agressie, vermijdingsgedrag en overmatig gebruik van alcohol, tabak, drugs of voedsel. Somatisch zijn effecten als veranderingen in de bloedsomloop (hoge bloeddruk) en ademhaling, hoofdpijn, duizeligheid, zweten, en slapeloosheid.
...
Experimenten tonen een gebrek aan concentratie, gezondheidsklachten zoals hoofdpijn, depressieve gevoelens, en slapeloosheid.


Bovendien werd er al eerder aangetoond dat een trilling van 7Hz sterk inwerkt op de maag, wat maakt dat je hier heel misselijk van kunt worden.

Vooraleer ik hier iedereen opzadel met een panische angst voor laagfrequente trillingen, toch even aangeven dat niet alleen de frequentie van het geluid belangrijk is, maar zeker ook de amplitude van de trilling (hoe sterk de trilling is). Om echt effect te hebben op het menselijk lichaam, heb je natuurlijk een trilling nodig die sterk genoeg is.

En waar dat laagfrequent geluid vandaan kan komen? Meestal van slecht afgestelde en traag lopende machines. Soms kunnen ze ook afkomstig zijn vanuit spoorwegtunnels. Dit omdat de hoogfrequente trillingen veroorzaakt door de wielen van de trein op de sporen door de tunnel worden tegengehouden. De laagfrequente trillingen worden echter door de tunnel opgenomen, en kunnen zich door de aarde verder verplaatsen.

Klachten veroorzaakt door laagfrequent geluid zijn heel moeilijk te detecteren. Dit is omdat iedereen, en dus ook elk lichaam compleet uniek is. Gevolg is dat elke persoon net iets anders reageert op zulke lage frequenties. Het zou dus best kunnen dat jij de enige persoon bent die klachten heeft, omdat je toevallig bent blootgesteld aan net die frequentie waar jouw lichaam op reageert.
Het feit is wel, wanneer je uit het bereik van de trilling gaat, zouden de klachten moeten verdwijnen.


Moest je leventje dus compleet perfect in elkaar zitten, en moest je geen enkele reden kunnen bedenken om niet gelukkig te zijn, en ben je toch niet helemaal gelukkig, maar ervaar je wel dat je op andere plaatsen wel gelukkig kunt zijn,...denk dan eens aan de mogelijkheid dat je misschien wel beïnvloed wordt door laagfrequente trillingen.


.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten