The Happiness Factory Blog

vrijdag 19 mei 2017

Hoe je meer mentale rust creëert door minder te denkenEr zijn vast veel dingen die je bezig houden. Veel ideeën, hier en daar onzekerheid of verwarring, keuzes die moeten gemaakt worden, verschillende opties die zich aanbieden,... allemaal zaken die je bezig houden en aandacht vragen. En aandacht is energie.
Energie die dan niet meer voor andere zaken beschikbaar is. Alhoewel er ook nog zoveel andere zaken zijn die ook een stukje van je denkvermogen vragen.
Dus hoe ga je op een efficiënte manier om met je 'denkenergie' zodat er voldoende overblijft om alles te doen wat je wil doen?

Laat ons voor de eenvoud je denkenergie even voorstellen als de batterij van je smartphone. Over dingen nadenken en keuzes maken, zijn dan je apps. Hoe meer je de apps gebruikt, hoe sneller je batterij leeg loopt. En vanaf een bepaald punt heeft de batterij niet meer de kracht om je smartphone te laten werken.
Het komt er dan op neer om zo efficiënt mogelijk met je batterij om te springen. Daar zijn verschillende wegen voor:
  • Blijf geen apps gebruiken wanneer je ze eigenlijk niet nodig hebt. Of vertaald naar het denken en de keuzes: een keuze die gemaakt is, is gemaakt. De zaken blijven overdenken, is energie verlies.
  • Overbelast je batterij niet. Te veel keuzes willen maken of alles willen beheersen, put je batterij alleen maar te snel uit.
  • Laat de energie niet zomaar ongebruikt weglekken. Keuzes die je vandaag kan maken, hoef je niet uit te stellen. Want ook dat kost energie om iets onopgelost te laten rondzweven.
Als je met deze zaken rekening houdt, ga je al veel energie besparen en dus meer 'brainpower' overhouden voor andere zaken.
Daarnaast kan het toevoegen van een tijdshorizon ook wonderen doen. Tracht geen keuze te maken die voor eeuwig en altijd vast moet liggen. Maak een keuze die je voor een aantal maanden bevriest, dat maakt het eenvoudiger om daarna met versie 2 verder te gaan.

Het lijkt misschien complex om op al die elementen te letten, maar het is het uittesten zeker waard. Veel (mentale) onrust komt nu eenmaal uit het blijven overdenken van bepaalde zaken of van zaken die eigenlijk al beslist zijn steeds weer in vraag te stellen.
Als je zelf de voordelen wil ervaren van dingen te parkeren door bewust keuzes te maken en deze voor een welbepaalde tijdsperiode aan te houden, dan kun je volgende uitdaging eens opnemen:
Daag jezelf uit om in de loop van volgende week 3 keuzeprocessen te elimineren doornu al een keuze te maken op basis van wat je nu weet,en die keuze aan te houden tot je meer weet of er nieuwe inzichten zijn.Leg die tijdshorizon ook vast wanneer je je keuze zal herbekijken.
En in de tussentijd, geniet dan vooral van de mentale rust en vrijheid om alvast met één ding minder in je hoofd te zitten!

Wil je nog meer (mentale) rust creëren voor jezelf, en nog effectiever worden in je job, neem dan contact met me op.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten